Metodikos

Mokytojams ir savarankiškai besimokantiems

Metodinė priemonė parengta ekonomikos mokytojams. Galite ją naudoti tiek pamokų metu, tiek ir savarankiškam mokymuisi.

Priemonės parengtos įgyvendinant projektą „Mentorystė jaunimo verslumo ugdymui“ (BONUS LT-LV, LLI-147)

Verslumo pagrindai

Verslas Lietuvoje

Metodinė priemonė bus naudinga mokytojams ir savarankiškai besimokantiems. Susimpažinus su mokomąja medžiaga geriau pažinsite Lietuvą, kaip galimą šalį investicijoms, verslui ar darbui. Metodinė medžiaga parengta angų kalba.

Priemonės parengtos įgyvendinant projektą “SVEIKI ATVYKĘ Į VERSLO PASAULĮ“, LT-PL-2S-190

Verslas Lenkijoje

Metodinė priemonė bus naudinga mokytojams ir savarankiškai besimokantiems. Susimpažinus su mokomąja medžiaga geriau pažinsite Lenkiją, kaip galimą šalį investicijoms, verslui ar darbui. Metodinė medžiaga parengta angų kalba.

Priemonės parengtos įgyvendinant projektą “SVEIKI ATVYKĘ Į VERSLO PASAULĮ“, LT-PL-2S-190

Priemonės mentoriams

Metodinė priemonė parengta mentoriams. Joje rasite vertingų patarimų, ir įrankių, kuriuos galima pritaikyti ir savarankiškai kuriant naujus produktus ar verslo modelį.

Priemonės parengtos įgyvendinant projektą „Mentorystė jaunimo verslumo ugdymui“ (BONUS LT-LV, LLI-147)

Priemonės parengtos įgyvendinant projektą “Verslas gali būti paprastas!” (BONUS LT-PL, LT-PL-4R-338)