“Sveiki atvykę į verslo pasaulį“, LT-PL-2S-190

Projekte numatytos veiklos baigtos įgyvendinti 2018 m. rugsėjo mėn. 28 d.

Bendras projekto tikslas - skatinti verslumą ir jaunimo verslo kūrimą Lietuvos ir Lenkijos pasienio regione. Pagrindinis tikslas parodyti pasienio regiono jaunimui, kad Verslas gali būti paprastas, jei turite gerą idėją, truputį palaikymo iš profesionalų, ir bendras verslo procesų žinias.

Projektu sprendžiamos žemo jaunimo verslumo lygio problemos. Pagrindinės priežastys, į kurias orientuojasi projektas:

  1. jaunimas verslą mato, kaip sudėtingu ir bijo klysti;
  2. jiems trūksta motyvacijos verslą pradėti;
  3. jaunimas neturi lyderių, kurie jiems galėtų padėti verslo pradžios etape;

Pasiekti pagrindiniai projekto rezultatai: parengta mokymo medžiaga "Verslas Lietuvoje" lenkų mokytojams ir mokymo medžiaga "Verslas Lenkijoje" lietuvių mokytojams, įgyvendintas Verslo lyderių konkursas, organizuotas Tarptautinis ekonomikos forumas, kurio rezultatas - ilgalaikis jaunimo, švietimo ir verslo paramos įstaigų bendradarbiavimas, sudarytos sąlygos aktyviai dalyvauti BONUS socialinės partnerystės modelyje.

Visą projekto įgyvendinimo laikotarpį, ypač vykdant Verslo lyderių konkursą, vyko aktyvus projekto vykdytojų (Viešosios įstaigos "PVC" ir Lenkijos „Euroregionas Nemunas“ asociacijos) bei socialinių partnerių (mokyklų, verslo organizacijų, verslo paramos institucijų) bendradarbiavimas.

Projektas skatino tarptautinį verslumą pasienio regione ir bendrą pasienio regionų konkurencingumą. Manoma, kad projekto rezultatai sukūrė pagrindines prielaidas didinti jaunimo verslo kūrimą pasienio regionuose, daugiausia dėmesio skiriant jaunosios kartos verslumo gebėjimų ugdymui ir motyvacijai grįžti į savo gimtuosius miestus bei kurti naujas verslo idėjas.

Už šio straipsnio turinį atsako Viešoji įstaiga PVC. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

Visas projekto biudžetas – 49973, 25 Eur. Iš jų – bendrasis Europos regioninės plėtros fondo finansavimas – 42 477,25


Iš dalies finansuoja Europos regioninės plėtros fondas

Interreg V-A Lietuvos-Lenkijos bendradarbiavimo programa