“Verslas gali būti paprastas!”, LT-PL-4R-338

Projektas skirtas jaunimo verslumui stiprinti Lietuvos ir Lenkijos pasienio regionuose.

Projekto uždaviniai:

  1. Suteikti suinteresuotųjų šalių kompetencijas, siekiant pasiūlyti naujas paslaugas jaunimo verslumui ugdyti.
  2. Suteikti jaunimui verslumo žinių ir įgūdžių.
  3. Įdiegti atsakingo verslo skatinimo modelį (BONUS), kaip tvarių verslininkystės plėtros paslaugų teikimo įrankį Lietuvos ir Lenkijos pasienio regionuose.

Įgyvendinus šį projektą suorganizuoti:

  • Mokymai ir praktiniai seminarai mokytojams ir verslo mentoriams. Mokymų metu dalyviai supažindinti su verslumo ir naujų produktų kūrimo įrankiais, mentorystės nauda ir principais, ugdant praktines jaunimo verslumo kompetencijas.
  • Mokymai, praktinės kūrybinės dirbtuvės, susitikimai su verslo mentoriais, technologinės ir verslumo stovyklos jaunimui. Šių veiklų metu jaunimas turėjo galimybę ne tik dalyvauti nuotoliniuose verslumo mokymuose, bet ir praktiškai suburti verslo ar naujo produkto kūrimo komandą, padedant mentoriams išvysti idėją. Technologinių stovyklų metu jaunimas turėjo galimybę konsultuotis ar pasigaminti prototipus. Geriausias verslumo žinias pademonstravę dalyviai buvo pakviesti dalyvauti verslumo stovykloje, kurios metu išbandė savo jėgas simuliaciniame verslo žaidime, susipažino su projekto dalyviais iš Lietuvos ir Lenkijos pasienio regionų.

Projekto pagrindinis partneris: Asociacija „EUROREGION NIEMEN“, Projekto partneriai: Kauno technologijos universitetas, VšĮ „PVC“.

Projekto trukmė: 2020 m. liepos mėn. – 2021 m. gruodžio mėn.

Projekto teritorija – Lietuvoje: Alytaus, Marijampolės, Kauno ir Tauragės regionai, Vilniaus rajonas; Lenkijoje: Elko, Suvalkų ir Balstogės regionai.

Visas projekto biudžetas – 396548,06 Eur. Iš jų – bendrasis Europos regioninės plėtros fondo finansavimas – 337065,83 Eur.


Projektą iš dalies finansuoja Interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programa.


“Sveiki atvykę į verslo pasaulį“, LT-PL-2S-190

Projekte numatytos veiklos baigtos įgyvendinti 2018 m. rugsėjo mėn. 28 d.

Bendras projekto tikslas - skatinti verslumą ir jaunimo verslo kūrimą Lietuvos ir Lenkijos pasienio regione. Pagrindinis tikslas parodyti pasienio regiono jaunimui, kad Verslas gali būti paprastas, jei turite gerą idėją, truputį palaikymo iš profesionalų, ir bendras verslo procesų žinias.

Projektu sprendžiamos žemo jaunimo verslumo lygio problemos. Pagrindinės priežastys, į kurias orientuojasi projektas:

  1. jaunimas verslą mato, kaip sudėtingu ir bijo klysti;
  2. jiems trūksta motyvacijos verslą pradėti;
  3. jaunimas neturi lyderių, kurie jiems galėtų padėti verslo pradžios etape;

Pasiekti pagrindiniai projekto rezultatai: parengta mokymo medžiaga "Verslas Lietuvoje" lenkų mokytojams ir mokymo medžiaga "Verslas Lenkijoje" lietuvių mokytojams, įgyvendintas Verslo lyderių konkursas, organizuotas Tarptautinis ekonomikos forumas, kurio rezultatas - ilgalaikis jaunimo, švietimo ir verslo paramos įstaigų bendradarbiavimas, sudarytos sąlygos aktyviai dalyvauti BONUS socialinės partnerystės modelyje.

Visą projekto įgyvendinimo laikotarpį, ypač vykdant Verslo lyderių konkursą, vyko aktyvus projekto vykdytojų (Viešosios įstaigos "PVC" ir Lenkijos „Euroregionas Nemunas“ asociacijos) bei socialinių partnerių (mokyklų, verslo organizacijų, verslo paramos institucijų) bendradarbiavimas.

Projektas skatino tarptautinį verslumą pasienio regione ir bendrą pasienio regionų konkurencingumą. Manoma, kad projekto rezultatai sukūrė pagrindines prielaidas didinti jaunimo verslo kūrimą pasienio regionuose, daugiausia dėmesio skiriant jaunosios kartos verslumo gebėjimų ugdymui ir motyvacijai grįžti į savo gimtuosius miestus bei kurti naujas verslo idėjas.

Už šio straipsnio turinį atsako Viešoji įstaiga PVC. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

Visas projekto biudžetas – 49973, 25 Eur. Iš jų – bendrasis Europos regioninės plėtros fondo finansavimas – 42 477,25


Iš dalies finansuoja Europos regioninės plėtros fondas

Interreg V-A Lietuvos-Lenkijos bendradarbiavimo programa