Apie

KAS TAI YRA BONUS?

BONUS – bendradarbiavimas modelis, kurio pagrindinis tikslas ugdyti verslų jaunimą.

Modelio kūrimo idėja kilo įvertinus realias galimybes pasiekti konkrečius rezultatus kryptingai veikiant skirtingos srities partneriams: verslui, švietimo ir mokslo įstaigoms, individualiems mentoriams ir iniciatyvaus jaunimo komandoms.

Pagrindiniai principai:

  • TVARUMAS. Kuriame idėjos, kurios tampa produktais.
  • AKTYVUMAS. Aktyvus dalyvavimas.
  • TARPTAUTIŠKUMAS. Veikla neapribota teritorija. Šiandienai veikla vykdoma Lietuvoje, Latvijoje ir Lenkijoje.
  • PARTNERYSTĖ. Modelis pagrįstas socialine tinklaveika. Kartu galime pasiekti daugiau nei kiekvienas atskirai.
  • VISI LAIMI. Dalyvavimas modelyje kuria vertę kiekvienam jo dalyviui. Kuo būsi aktyvesnis, tuo daugiau naudos gausi.

BONUS modelio dalyviai: Verslo organizacijos, Mokyklos, Profesinio rengimo centrai, Aukštosios mokyklos, Nepriklausomos jaunimo komandos ir Mentoriai (individualūs ir organizacijos).