„Mentorystė jaunimo verslumo ugdymui“ (BONUS LT-LV, LLI-147)

Projekte numatytos veiklos baigtos įgyvendinti 2018 m. rugsėjo mėn. 28 d.

Pagrindinis projekto tikslas – skatinti verslumą ir jaunimo verslų kūrimą Lietuvos ir Latvijos pasienio regionuose. Projektu siekiama parodyti, kad verslas gali būti paprastas, jei turi gerą idėją, komandą, šiek tiek patyrusių mentorių paramos, ir pagrindinių verslo procesų žinias.

Projektas BONUS LT-LV skirtas spręsti jaunimo verslumo problemas:

  1. jaunimas neturi nei finansinio nei socialinio kapitalo;
  2. jaunimas nepsitiki savimi ir neturi verslo vystymo patirties;
  3. jaunimas bijo suklysti, neturi idėjų ar gerų, verslą skatinančių, pavyzdžių.

Pasiekti pagrindiniai projekto rezultatai: organizuoti jaunųjų verslo lyderių ir inovatorių konkursai, sukurtas mentorių tinklas, parengta mokymų medžiaga, sukurtas verslo ir verslumo skatinimo modelis BONUS LT-LV bei kūrybiško verslo e infrastruktūra (IT plaforma).

Aktyvus projekto partnerių (Kauno technologijos universiteto, Daugpilio universiteto ir Viešosios įstaigos „PVC“) ir socialinių partnerių (mokyklų, verslo įmonių, verslo paramos institucijų) bendradarbiavimas, vyko visą projekto įgyvendinimo laikotarpį, ypač vykdant mentoriavimo veiklas jaunųjų inovatorių ir tarptautinio verslo lyderio konkursuose.

Projektas grindžiamas aktyviu verslo dalyvavimu mentorystės ir verslumo ugdymo veiklose. Manoma, kad projekto rezultatai (ypač Bonus LT-LV modelis) sukurs naują požiūrį į viešąsias paslaugas, orientuotas į verslo paramą pasienio regione.

Už šio straipsnio turinį atsako Viešoji įstaiga PVC. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

Visas projekto biudžetas – 523 818, 29 EUR. Iš jų – bendrasis Europos regioninės plėtros fondo finansavimas – 445 245, 53 EUR.


Šį projektą finansuoja Europos Sąjunga

2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa