2019 January 2

O PROGRAMIE

CO TO JEST BONUS?

BONUS – jest to model współpracy, którego głównym celem jest rozwijanie przedsiębiorczości wśród młodzieży.

Idea stworzenia takiego modelu powstała po przeanalizowniu realnych możliwości osiągnięcia konktetnych wyników przy współnym działaniu partnerów z różnych branż: przedsiębiorców, instytucji szkolnych i oświatowych, indywidualnych mentorów i inicjatywnych grup młodzieży.

Główne zasady:

 • Zrównoważony rozwój – Tworzymy idee, z których powstają konkretne produkty.
 • Aktywność – Aktywne uczestnictwo.
 • Międzynarodowość – działania nie są ograniczone terytorialnie. Dzisiaj działania są prowadzone na Litwie, na Łotwie i w Polsce.
 • Partnertwo – Model jest oparty o networking. Razem możemy osiągnąć więcej, niż osobno.
 • Wszyscy zwyciężają – Uczestnictwo w modelu tworzy wartość dla wszystkich uczestników. Im będziesz aktywniejszy tym, więcej korzyści będziesz miał.

Uczestnicy modelu BONUS:

 • Organizacje otoczenia biznesowego,
 • Szkoły,
 • Centra Kształcenia zawodowego,
 • Szkoły wyższe,
 • niezależne organizacje młodzieży,
 • Mentorzy.

Interreg V-A Latvia–Lithuania Cross Border Cooperation Programme 2014–2020

Partially Funded by European Union

Slider