2018 October 16

PAR

KAS IR BONUS?

BONUS – sadarbošanās modelis, kura galvenais mērķis ir attīstīt uzņēmīgus jauniešus.

Modeļa veidošanas ideja radās, izvērtējot patiesas iespējas sasniegt konkrētus rezultātus, mērķtiecīgi ietekmējot atšķirīgas nozares partnerus: uzņēmējdarbībai, izglītības un zinātnes iestādēm, individuāliem mentoriem un iniciatīvām jauniešu komandām.

Galvenie principi:

 • IZTURĪGUMS. Radām idejas, kuras top par produktiem
 • AKTIVITĀTES. Aktīva piedalīšanās.
 • STARPTAUTISKĀ PĀRREDZAMĪBA. Uzņēmējdarbība netiek ierobežota noteiktā teritorijā. Šodien uzņēmējdarbība tiek veikta Lietuvā, Latvijā un Polijā.
 • PARTNERĪBA. Modelis pamatots ar sociālo tīklu veidošanu. Kopā varam sasniegt daudz vairāk, nekā katrs atsevišķi.
 • VISI LAIMĒ. Piedalīšanās modelī veido vērtību katram tā dalībniekam. Jo būsi aktīvāks, jo lielāku lietderību gūsi.

BONUS modeļa dalībniekiem:

 • Uzņēmējdarbības organizācijas,
 • Skolas,
 • Profesionālās izglītības centri,
 • Augstskolas,
 • Neatkarīgas jauniešu komandas,
 • Mentori.

BONUS DARBĪBAS

Uzņēmējdarbības situāciju un produktu veidošanas konkursi, projektu uzņēmējdarbības uzdevumi, kas izveidoti no praktiskajiem zinātnes un / vai uzņēmējdarbības realizēšanas gadījumiem

Interreg V-A Latvia–Lithuania Cross Border Cooperation Programme 2014–2020

Partially Funded by European Union

Slider