2018 5 spalio

APIE

KAS TAI YRA BONUS?

BONUS – bendradarbiavimas modelis, kurio pagrindinis tikslas ugdyti verslų jaunimą.

Modelio kūrimo idėja kilo įvertinus realias galimybes pasiekti konkrečius rezultatus  kryptingai veikiant skirtingos srities partneriams: verslui, švietimo ir mokslo įstaigoms, individualiems mentoriams ir iniciatyvaus jaunimo komandoms.

Pagrindiniai principai:

 • TVARUMAS. Kuriame idėjas, kurios tampa produktais.
 • AKTYVUMAS. Aktyvus dalyvavimas.
 • TARPTAUTIŠKUMAS. Veikla neapribota teritorija. Šiandienai veikla vykdoma Lietuvoje, Latvijoje ir Lenkijoje.
 • PARTNERYSTĖ. Modelis pagrįstas socialine tinklaveika. Kartu galime pasiekti daugiau nei kiekvienas atskirai.
 • VISI LAIMI. Dalyvavimas modelyje kuria vertę kiekvienam jo dalyviui. Kuo būsi aktyvesnis, tuo daugiau naudos gausi.

BONUS modelio dalyviai:

 • Verslo organizacijos,
 • Mokyklos,
 • Profesinio rengimo centrai,
 • Aukštosios mokyklos,
 • Nepriklausomos jaunimo komandos,
 • Mentoriai.

BONUS veiklos – verslo situaciju ir produktų kūrimo konkursai, projektinės veiklos užduotys, suformuotos iš praktinių mokslo ir / ar verslo veiklos atvejų.

Interreg V-A Latvia–Lithuania Cross Border Cooperation Programme 2014–2020

Partially Funded by European Union

Slider